Algemeen
Jenaplanschool De Duizendpoot is een kleinschalige openbare basisschool in Stramproy (gemeente Weert), een dorpje van ongeveer 5000 inwoners in Midden Limburg. Vanaf 19 september 2011 zijn we gehuisvest in de Brede school Oprooj. Hierin bevindt zich ook de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van de Stichting Human Kind.
Ons adres is Parklaan 24 6039 BD.

 
Onze kinderen komen uit Stramproy en uit omliggende dorpen en gemeenten. Zo zijn er kinderen uit Tungelroy, Haler en Molenbeersel (België) die onze school bezoeken. De school is ook vanuit de gemeente Weert goed bereikbaar.
 
Onze school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, stamgroepleiders en ouders een eigen rol hebben. 
De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. 

Wij werken dit schooljaar met zeven heterogene stamgroepen:
twee groepen 1-2, twee groepen 3-4-5 en drie groepen 6-7-8.