Eindtoets

De kinderen maken in groep 8 allemaal de Eindtoets van ROUTE 8. De eindtoets geeft veel mogelijkheden voor vergelijkende schoolevaluatie en daardoor verbetering van het onderwijs. 

De Duizendpoot baseert het schooladvies voor het vervolgonderwijs  op toetsgegevens en observatiegegevens van het huidige en van voorgaande schooljaren. Het schooladvies al vast vóór Route 8. Eind groep 7 wordt samen met de leerling en ouders gekeken naar de prestaties in de klas en op de citotoetsen én de kindkenmerken. Dan besluiten we wat het voorlopige advies gaat worden. In groep 8 wordt bekeken of dit advies bijgesteld gaat worden. Dit advies is uiteindelijk bindend, we hechten er dan ook veel waarde aan om dit samen met ouders te bepalen.