De lestijden zijn als volgt:

ma, di, do, vrij 8.30 - 14.45 uur
woe 8.30 - 12.30 uur

Inloop vanaf 8.20 uur
Speelkwartier voor alle groepen is van 10.15 - 10.30 uur

Op "De Duizendpoot" werken we met een continu-rooster. We zien de school als een leef- en werkgemeenschap, samen de maaltijd nuttigen is hier een onderdeel van. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uur eten alle kinderen samen met hun stamgroepsleider om 11.45u in de klas een boterham. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis.
Om 12.00 uur gaan de kinderen een half uur buiten spelen. Het surveilleren op de speelplaats gebeurt door ouders, die ondersteund worden door de stamgroepsleiders. Om 12.30 uur gaan we dan weer verder met de lessen. 

Op woensdag eten we niet met de kinderen. Ze zijn dan 12.30 uit.


Gymtijden:
Beide bovenbouwgroepen (6-7-8): vrijdagochtend
Beide middenbouwgroepen (3-4-5): vrijdagochtend
We maken dit schooljaar gebruik van de combinatiefunctionaris van de gemeente Weert. Deze vakdocent, zal samen met de leerkrachten de gymlessen verzorgen.

We vertrekken op school een kwartiertje voor de gymles en zijn een kwartiertje na het einde van de les weer terug op school.